Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Ruch Apostolstwa Młodzieży


Założyciel: Jan Paweł II
Cecha charakterystyczna: Apostolstwo
Praktyki religijne:
1. Codzienna modlitwa osobista
2. Regularna lektura Pisma Świętego
3. Sakramenty
4. Ewangelizacja
5. Modlitwa brewiarzowa
Etapy formacji: W Stowarzyszeniu prowadzi się: a) formację podstawową , którą objęta jest młodzież formująca się w parafiach szczególnie w grupach RAM, b) formację intensywną – podczas Studium Animatora RAM, c) formację permanentną , w której biorą udział wszyscy animatorzy RAM, zaangażowani w pracę formacyjną z młodzieżą i pełniący samodzielne zadania apostolskie w różnych strukturach życia kościelnego, społecznego i politycznego.
Statusy członkostwa: W skład Stowarzyszenia wchodzą: a) członkowie zwyczajni (animatorzy, którzy ukończyli Studium Animatora) b) członkowie wspierający (tzw. Sympatycy, członkowie grup parafialnych), c) członkowie honorowi (odznaczeni statuetką).
Ruchy powiązane: Dziewczęca Służba Maryjna, Łańcuch Apostolskiej Miłości
Dodatkowe informacje: brak.
Adres strony internetowej: www.ram.przemyska.pl
Główne lektury: Kwartalnik Apostolos

Dla kogo młodzież
Częstotliwość spotkań raz w tygodniu
Długość spotkań około jednej godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, obowiązkowe
Częstotliwość rekolekcji kilka razy w roku
Długość rekolekcji krócej niż tydzień
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone