Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego


Założyciel: św. Ignacy Loyola, o. Jean Leunis SJ
Cecha charakterystyczna: Pragnienie, by bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi.
Praktyki religijne:
1. [codzienny] Ignacjański Rachunek Sumienia
2. Medytacja / kontemplacja Słowa Bożego [raz w tygodniu]
3. Ćwiczenia Duchowe (rekolekcje ignacjańskie) [raz w roku]
4. Kierownictwo duchowe (towarzyszenie drugiemu na jego duchowej drodze, często łączone ze stałym spowiednictwem).
5. Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe (pytanie się Boga o Jego wolę)
6. Dzieła apostolskie (głoszenie wiary)
Etapy formacji: Trzy etapy: prewspólnota - etap poznawania wspólnoty zakończony podjeciem Przymierza czasowego; wspólnota formacyjna - etap głębszego poznawania wspólnoty i rozeznania czy jest to moje miejsce w Kosciele, do którego powołuje mnie Bóg; wspólnota apostolska - etap, w którym każdy z członków podjął Przymierze stałe (przyrzeczenie publiczne w Kościele), czyli rozpoznał i przyjął WŻCh jako swoje miejsce w Kościele, do którego powołał go Bóg, etap zaangażowania w apostolstwo do wewnątrz lub na zewnątrz wspólnoty.
Statusy członkostwa:1 - kandydat: popiera cele WŻCh, uczestniczy w życiu wspólnoty, przygotowuje się do przyjęcia Przymierza; 2 - członek zwyczajny: rozpoznał WŻCh jako drogę swojego powołania i podjął Przymierze; 3 - członek honorowy: tytuł nadaje Zgromadzenie Krajowe WŻCh.
Ruchy powiązane: Sodalicje Mariańskie
Dodatkowe informacje: Podstawową jednostką organizacyjną WŻCh jest wspólnota podstawowa, a podstawowym celem jej istnienia jest przygotowanie członków do podejmowania zadań apostolskich przez formację duchową, intelektualną i wspólnotową. Wspólnoty podstawowe w danej miejscowości lub regionie tworzą wspólnotę lokalną, które z kolei tworzą w danym kraju wspólnotę krajową - WŻCh jest ruchem międzynarodowym. Przymierze podejmowane w WŻCh (przyrzeczenie publiczne w Kościele) jest odpowiedzią na Boże powołanie do stylu życia i apostołowania, jaki proponuje WŻCh.
Adres strony internetowej: https://www.wzch.org.pl/
Główne lektury: Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (1990)
Statut Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce (2019)
Ćwiczenia duchowe św. Ignacy Loyola

Dla kogo wszyscy
Częstotliwość spotkań raz w tygodniu
Długość spotkań nie dłużej niż 2 godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji raz w roku
Długość rekolekcji między tydzień a dwa tygodnie
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone