Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Neokatechumenat


Założyciel: Kiko Argüello i María Carmen Hernández Barrera
Cecha charakterystyczna: Formacja wprowadzająca w chrześcijaństwo i w odkrycie bogactwa chrztu, realizowana w małej wspólnocie
Praktyki religijne:
1. Lektura Pisma Świętego
2. Cotygodniowa Eucharystia (w Sobotę wieczorem)
3. Doświadczenie życia wspólnotowego
4. Modlitwa brewiarzowa
Etapy formacji: Trzy etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego, posługa katechumenatu dla osób nieochrzczonych, włączenie w działalność misyjną Kościoła (wyjazdy na misje).
Statusy członkostwa: Nie dotyczy.
Ruchy powiązane: Redemptoris Mater – seminaria Drogi Neokatechumenalnej
Dodatkowe informacje: Szczególna rola misyjnej posługi rodzin (rozsyłanych przez Papieża) realizowanej na wszystkich kontynentach poprzez ewangelizację w życiu codziennym.
Adres strony internetowej: https://www.camino-neocatecumenal.org/
Główne lektury: Statut Drogi Neokatechumenalnej
Kiko Argüello (2013), Kerygmat – z ubogimi w barakach, Lublin, Wydawnictwo Gaudium

Dla kogo rodziny mężczyźni kobiety młodzież
Częstotliwość spotkań raz w tygodniu
Długość spotkań nie dłużej niż 2 godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji raz w roku
Długość rekolekcji krócej niż tydzień
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone